Herkese merhaba!

Bu yazımda, Python ile Makine Öğrenimi tekniğini kullanarak uçtan uca bir talep tahmin modeli gerçekleştireceğim.

Keyifli okumalar dilerim…

Photo by Alexandru Tugui on Unsplash

1) Veri Setini Tanıyalım

Elimizde 10 farklı mağaza ve 50 farklı ürün çeşidine ait 5 yıllık satış verilerini içeren bir retail veri seti var.

Amacımız store-item kırılımında 3 aylık ürün satışlarını tahmin edebilmek.

Veri setine buradan erişebilirsiniz.

Hazırsanız başlayalım!

📚 Öncelikle gerekli düzenlemeleri yapıp, kütüphaneleri ve veri setini import ettim.


Merhaba!

Bu yazımda zaman serisi ve tahmininden bahsedeceğim.

Keyifli okumalar dilerim…

Zaman Serisi ve Tahmini Nedir?

Zamana göre sıralanmış gözlem değerlerinden oluşan veriye zaman serisi denir. Zaman serisi verileri, çeşitli işletmelerde kullanılan bilgi ve strateji için önemli bir kaynaktır. Geleneksel bir finans endüstrisinden eğitim endüstrisine kadar, zamanla ilgili belirli faktörlere ilişkin birçok ayrıntıyı anlamada önemli bir rol oynarlar.

Zaman serisi tahmini, bir zaman dizisi aracılığıyla olayların tahmin edilmesi için kullanılan bir tekniktir. Teknik, jeolojiden davranışa ve ekonomiye kadar birçok çalışma alanında kullanılmaktadır. Teknikler, gelecekteki eğilimlerin tarihsel eğilimlere benzer olacağı varsayımıyla geçmişin eğilimlerini analiz ederek gelecekteki olayları tahmin eder.

Zaman serisi tahmininin kullanıldığı bazı alanlar şu…


Merhabalar !

Alana hızlıca giriş yaptıysanız, makine öğrenmesi konusunda literatür taraması yaparken kafanız bir tık karıştıysa, nerden başlayacağınızı bilemiyorsanız doğru yerdesiniz!

Bu yazımda makine öğrenmesi alanında derinleşirken kendi yolculuğumda öğrendiğim bilgileri sizlerle paylaşacağım bir seriye başlıyorum.🎈

Keyifli okumalar dilerim…

O zaman makine öğrenmesinin tanımıyla en temelden başlayalım.

🔍Nedir Bu Makine Öğrenmesi ?


Merhabalar!

Bu yazımda sizlere doğru uygulandığı zaman etkisi azımsanmayacak A / B testinden bahsedeceğim.

Amazon veya Booking.com gibi en başarılı markalar, her hafta yüzlerce test gerçekleştiren otomatik test programları yürütüyor.

Niçin?

Çünkü küçük değişiklikler büyük etkilere sahip olabilir. Küçük değişiklikleri göz ardı etmeyelim. Boşuna cankurtaran serisinden demedik :)

Hazırsanız başlayalım!

🔍 A / B Testi Nedir?

A / B testi, açılış sayfalarındaki, açılan formlardaki, makale başlıklarındaki ve diğer dijital pazarlama kararlarındaki değişikliklerin dönüşüm oranlarını ve nihayetinde müşterinin satın alma davranışını iyileştirip iyileştirmediğini belirlememizi sağlayan bir testtir. Gelecek için kararlar alırken yardımcı olur.

Başarılı bir A / B Testi stratejisi, çok büyük kazanımlar sağlayabilir!

Daha memnun kullanıcılar, daha…


Merhabalar!

Bugün size RFM ile müşteri segmentasyonundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle RFM Analizini tanıyalım:

RFM Analizi Nedir?

RFM analizi, veri odaklı müşteri davranışlarını inceleyen popüler bir segmentasyon tekniğidir. Bu analize göre bir sınıflandırma yapılır ve sınıflandırmalara bakılarak özel pazarlama stratejileri geliştirilebilir.

RFM Açılımı

Recency — Yenilik (R)
Frequency — Sıklık (F)
Monetary — Parasal Değer (M)

· Recency: Müşterinin ne kadar yakın zamanda satın alma işlemi gerçekleştirdiği

·Frequency: Müşterinin satın alma sıklığı

·Monetary: Müşterinin satın alma işlemlerine ne kadar para harcadığı

RFM analizi, bir müşteriyi bu üç kategorinin her birinde, genellikle 1'den 5'e kadar bir ölçekte sayısal olarak sıralar (Sayı ne kadar yüksekse, sonuç o kadar…


Merhaba! Bu yazımda sizlere neden NumPy kütüphanesine ihtiyaç duyduğumuzu anlatacağım. Keyifli okumalar.🙂

NumPy Kütüphanesini Tanıyalım!

NumPy Python’un bazı nümerik işlemlerde yetersiz kaldığı noktalarda ihtiyaçlarımızı karşılamak için ortaya çıkmış bir kütüphanedir. Temelleri 1995 yılında içerisinde Guido Van Rossum’un da olduğu bir topluluk tarafından atılmıştır. Fakat nihai olarak 2005 yılında Travis Oliphant tarafından hayata geçirilmiştir.1990 yılında ortaya çıkan Python bilimsel anlamdaki ihtiyaçlarımıza ancak 2005 yılından sonra daha sağlıklı bir şekilde yanıt vermeye başlamıştır.

NumPy’ın Başlıca Özellikleri

· NumPy Numerical Python’ın kısaltılmış halidir. Nümerik Python gibi de Türkçeye çevirebiliriz.

· Bilimsel hesaplamalar için kullanılabilir.

·Arrayler/çok boyutlu arrayler ve matrisler üzerinde yüksek performanslı çalışma imkanı sağlar.

· NumPy Array’i listelere benzer bir formdadır. Listelerden farkı ise verimli veri saklama ve vektörel operasyonları…

Hilal Gözütok

Gazi University - Computer Engineering

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store